De 7 P’er

Et marketingmix på 7 faktorer

De 7 P’er

De 7 Per er marketingmixet, der består af product, price, place, promotion, people, process og physical evidence. De 7 Per hjælper virksomheder med at planlægge og implementere deres markedsføringsstrategier ved at skabe en balance mellem produkter, priser, placering, promovering, personale, processer og fysiske beviser.

Hvad er de 7 P'er?

De 7 P’er er en klassisk marketingstrategi, der hjælper virksomheder med at skabe et effektivt markedsføringsprogram. Strategien fokuserer på de syv vigtige faktorer, som alle skal identificeres og overvejes, når man udvikler et markedsføringsprogram.

De syv faktorer er: produkt, pris, placering, præsentation, personale, promovering og produktpolitik.

Produkt: Det første P i 7 P’er strategien er produktet. Dette omfatter alle aspekter af produktet, herunder kvalitet, design, funktion, brand og emballering. Dette er vigtigt, da det er det, du sælger og skal sikre, at det er det, dine kunder ønsker.

Pris: Det andet P er prisen. Prisen skal være konkurrencedygtig, så du kan konkurrere med andre virksomheder. Det betyder ikke nødvendigvis, at du skal have den billigste pris, men i stedet skal du sikre, at den pris, du har, er passende for det produkt, du sælger.

Placering: Det tredje P er placering. Dette omfatter alle de placeringer, hvor dit produkt er tilgængeligt, for eksempel butikker, detailhandlere og online. Det er vigtigt at sikre, at dit produkt er tilgængeligt på de steder, hvor det er mest sandsynligt, at dine kunder vil finde det.

Præsentation: Det fjerde P er præsentation. Dette omfatter alle måder, hvorpå du præsenterer dit produkt. Dette omfatter også emballering og branding. Det er vigtigt, at produktet præsenteres, så det er attraktivt for kunderne.

Personale: Det femte P er personale. Dette omfatter alle medarbejdere, der er involveret i markedsføring, salg og service af produktet. Det er vigtigt at sikre, at medarbejderne er veluddannede og kompetente til at repræsentere og yde service til dine kunder.

Promovering: Det sjette P er promovering. Dette omfatter alle de metoder, du bruger til at annoncere og markedsføre dit produkt. Dette omfatter reklame, PR, sociale medier, konkurrencer, kundeemner og så videre. Det er vigtigt at sikre, at du bruger de rigtige metoder til at annoncere dit produkt.

Produktpolitik: Det sidste P er produktpolitik. Dette omfatter alle de politikker, du har omkring dit produkt, såsom retur- og afbestillingspolitikker, garanti- og reparationspolitikker, og så videre. Det er vigtigt, at disse politikker er klare og forståelige for kunderne og er i overensstemmelse med alle relevante love og regler.

De 7 P’er er et effektivt værktøj til at skabe et markedsføringsprogram. Det hjælper virksomheder med at identificere og overveje alle de vigtige faktorer, der påvirker markedsføringen af deres produkter.

Hurtig FAQ om De 7 P’er

De 7 Per står for de syv grundlæggende elementer, der skal overvejes, når man planlægger et produkt eller en service: Produkt, Pris, Placering, Promovering, Positionering, People og Proces.

De 7 Per blev opfundet i 1960erne af marketingfolkene E. Jerome McCarthy og Neil H. Borden.

De 7 Per bruges til at hjælpe virksomheder med at identificere og analysere de grundlæggende elementer, der skal overvejes, når et produkt eller en service markedsføres.

Virksomheder bør overveje Produkt, Pris, Placering, Promovering, Positionering, People og Proces, når de planlægger markedsføring af et produkt eller en service.

Ja, der er andre marketingstrategier, der kan bruges sammen med de 7 Per, herunder 4Perne og andre strategier, såsom SWOTanalyse og PESTanalyse.

Har din virksomhed brug for sparring?

Læs mere om hvordan jeg kan hjælpe dig, og din virksomhed.
Hvis det har interesse, så tilbyder jeg en uforpligtende snak, om hvordan jeg kan hjælpe dig, med at forbedre din online tilstedeværelse.

En samarbejdspartner du kan have tillid til.