...

De 7 P’er

Et marketingmix på 7 faktorer

De 7 P’er

De 7 P’er er marketingmixet, der består af product, price, place, promotion, people, process og physical evidence. De 7 P’er hjælper virksomheder med at planlægge og implementere deres markedsføringsstrategier ved at skabe en balance mellem produkter, priser, placering, promovering, personale, processer og fysiske beviser.

Hvad er de 7 P'er?

De 7 P’er er en klassisk marketingstrategi, der hjælper virksomheder med at skabe et effektivt markedsføringsprogram. Strategien fokuserer på de syv vigtige faktorer, som alle skal identificeres og overvejes, når man udvikler et markedsføringsprogram.

De syv faktorer er: produkt, pris, placering, præsentation, personale, promovering og produktpolitik.

Produkt: Det første P i 7 P’er strategien er produktet. Dette omfatter alle aspekter af produktet, herunder kvalitet, design, funktion, brand og emballering. Dette er vigtigt, da det er det, du sælger og skal sikre, at det er det, dine kunder ønsker.

Pris: Det andet P er prisen. Prisen skal være konkurrencedygtig, så du kan konkurrere med andre virksomheder. Det betyder ikke nødvendigvis, at du skal have den billigste pris, men i stedet skal du sikre, at den pris, du har, er passende for det produkt, du sælger.

Placering: Det tredje P er placering. Dette omfatter alle de placeringer, hvor dit produkt er tilgængeligt, for eksempel butikker, detailhandlere og online. Det er vigtigt at sikre, at dit produkt er tilgængeligt på de steder, hvor det er mest sandsynligt, at dine kunder vil finde det.

Præsentation: Det fjerde P er præsentation. Dette omfatter alle måder, hvorpå du præsenterer dit produkt. Dette omfatter også emballering og branding. Det er vigtigt, at produktet præsenteres, så det er attraktivt for kunderne.

Personale: Det femte P er personale. Dette omfatter alle medarbejdere, der er involveret i markedsføring, salg og service af produktet. Det er vigtigt at sikre, at medarbejderne er veluddannede og kompetente til at repræsentere og yde service til dine kunder.

Promovering: Det sjette P er promovering. Dette omfatter alle de metoder, du bruger til at annoncere og markedsføre dit produkt. Dette omfatter reklame, PR, sociale medier, konkurrencer, kundeemner og så videre. Det er vigtigt at sikre, at du bruger de rigtige metoder til at annoncere dit produkt.

Produktpolitik: Det sidste P er produktpolitik. Dette omfatter alle de politikker, du har omkring dit produkt, såsom retur- og afbestillingspolitikker, garanti- og reparationspolitikker, og så videre. Det er vigtigt, at disse politikker er klare og forståelige for kunderne og er i overensstemmelse med alle relevante love og regler.

De 7 P’er er et effektivt værktøj til at skabe et markedsføringsprogram. Det hjælper virksomheder med at identificere og overveje alle de vigtige faktorer, der påvirker markedsføringen af deres produkter.

Hvordan bruger man de 7 P'er?

De 7 P’er udvider de traditionelle 4 P’er (Produkt, Pris, Plads, Promotion) med tre yderligere elementer: People (Personale), Process (Processer), og Physical evidence (Fysiske beviser), som især er vigtige i serviceindustrien. Her er en guide til, hvordan man bruger de 7 P’er effektivt i en marketingstrategi:

Produkt (Product):

  • Udvikle eller forbedre produkter eller tjenester, så de opfylder kundens behov og forventninger.
  • Overvej funktioner, kvalitet, udseende, emballage, mærke og service efter salget.

Pris (Price):

  • Fastlæg en prisstrategi, som afspejler produktets værdi og position på markedet.
  • Overvej forskellige prisstrategier som penetration, skimming, konkurrencebaseret prissætning eller værdibaseret prissætning.
  • Tænk på alternative prisstrukture, såsom rabatter, betalingsplaner eller finansieringsmuligheder.

Plads (Place):

  • Vælg og optimer distributionskanaler for at sikre, at produkterne er tilgængelige, hvor og når kunderne ønsker det.
  • Overvej distributionens omfang, fra fysisk placering til online tilstedeværelse.

Promotion (Promotion):

  • Design og implementer reklamekampagner og salgsfremmende aktiviteter for at informere og overbevise potentielle kunder.
  • Brug en blanding af markedsføringskanaler, herunder digital markedsføring, direkte markedsføring, PR og personligt salg.

People (Personale):

  • Ansæt det rette personale med de nødvendige færdigheder og træning til at levere en fremragende service.
  • Sikre, at alle medarbejdere forstår deres rolle i at opretholde virksomhedens brand og kundeoplevelse.

Process (Processer):

  • Optimer processerne, der er involveret i levering af produktet eller tjenesten, for at øge effektiviteten og kundetilfredsheden.
  • Sørg for, at købs- og serviceprocesser er kundevenlige og effektive.

Physical Evidence (Fysiske beviser):

  • Skab et miljø, som reflekterer mærkets værdier og forstærker kundens oplevelse.
  • Sørg for fysiske beviser på servicekvaliteten, såsom case studies, testimonials eller visuel dokumentation for tidligere arbejde.

Brugen af de 7 P’er i Serviceindustrien: I serviceindustrien bliver de 7 P’er særligt relevante:

 • People: Serviceniveauet og kundeoplevelsen afhænger i høj grad af de personer, der leverer servicen.
 • Process: Servicelevering er ofte en kompleks proces, der kræver nøje planlægning og styring.
 • Physical Evidence: Da tjenester er immaterielle, hjælper fysisk bevis som et rent og indbydende forretningslokale med at skabe tillid og troværdighed.

Integreret Tilgang: Når du bruger de 7 P’er, er det vigtigt at have en integreret tilgang, hvor hvert element er afstemt med de andre. En ændring i et ‘P’, som f.eks. prisen, kan have konsekvenser for opfattelsen af produktet og dermed også for de mennesker, der sælger det, og de processer, der er forbundet med det.

At anvende de 7 P’er effektivt betyder at forstå, hvordan de interagerer med hinanden, og hvordan de kan justeres for at opnå de bedste resultater i forhold til tiltrækning og fastholdelse af kunder.

FAQ om De 7 P’er

De 7 P’er står for de syv grundlæggende elementer, der skal overvejes, når man planlægger et produkt eller en service: Produkt, Pris, Placering, Promovering, Positionering, People og Proces.

De 7 P’er blev opfundet i 1960’erne af marketingfolkene E. Jerome McCarthy og Neil H. Borden.

De 7 P’er bruges til at hjælpe virksomheder med at identificere og analysere de grundlæggende elementer, der skal overvejes, når et produkt eller en service markedsføres.

Virksomheder bør overveje Produkt, Pris, Placering, Promovering, Positionering, People og Proces, når de planlægger markedsføring af et produkt eller en service.

Ja, der er andre marketingstrategier, der kan bruges sammen med de 7 P’er, herunder 4P’erne og andre strategier, såsom SWOT-analyse og PEST-analyse.

Har din virksomhed brug for sparring?

Læs mere om hvordan jeg kan hjælpe dig, og din virksomhed.
Hvis det har interesse, så tilbyder jeg en uforpligtende snak, om hvordan jeg kan hjælpe dig, med at forbedre din online tilstedeværelse.

En samarbejdspartner du kan have tillid til.