...

Return on Advertising Spend (ROAS)

Den samlede omsætning pga. dine annonce kampagner

Return on Advertising Spend (ROAS)

ROAS (Return On Advertising Spending) er et mål for, hvor effektiv en annoncørs investeringer er. Det måler den samlede indtjening som følge af advertising kampagner, som er divideret med omkostningerne til annoncering. ROAS hjælper annoncører med at evaluere effektiviteten af deres annonceringsindsats og bestemme, om deres investeringer har været en succes.

Hvad betyder ROAS?

ROAS står for Return On Advertising Spend og er en afgørende metrik, der bruges af online virksomheder til at måle deres investering i annoncering. ROAS måler det samlede afkast, du får fra dine annonceringsudgifter. Dette gøres ved at dividere de samlede overskud efter annoncering med det samlede beløb, der bruges på annoncering.

At forstå ROAS er vigtigt for alle virksomheder, der annoncerer online. ROAS hjælper dig med at finde ud af, om dine annonceringskampagner er effektive. Det hjælper dig også med at se, om du får de bedst mulige resultater ud af dine annonceringsudgifter.

Der er mange forskellige faktorer, der påvirker ROAS. Faktorer såsom placering, annonceformater og budget kan alle have en betydelig indvirkning på ROAS. Det er derfor vigtigt at måle og analysere ROAS kontinuerligt, så du kan optimere dine annonceringskampagner og maksimere dit afkast.

For at forbedre din ROAS, skal du forsøge at forbedre dine kampagner ved hjælp af A / B-test, målrettet indhold og effektiv budgettering. Det er også vigtigt at overvåge dine konkurrenters aktiviteter, så du kan se, hvordan deres annonceringsstrategier påvirker ROAS.

ROAS er et vigtigt mål for enhver online virksomhed, og ved at overvåge og optimere dine kampagner regelmæssigt, kan du sikre, at du får mest muligt ud af dine annonceringsudgifter.

Hvordan beregnes ROAS?

ROAS beregnes ved at dividere det samlede salg med det samlede antal penge, der bruges på markedsføring. Det resulterende tal repræsenterer det samlede salg, som hver krone brugt på markedsføring genererer. For at få et mere præcist ROAS-tal skal du også inkludere omkostningerne ved de produkter, der sælges. Det betyder, at det samlede ROAS-tal bliver det samlede salg divideret med det samlede beløb, der bruges på markedsføring og produkter.

Formel:
ROAS i x= Omsætning / Omkostning

ROAS i % = Omsætning / Omkostning * 100

Eksempel:
Din virksomhed har brugt 2.000 kr. på markedsføring, men har pga. det omsat for 10.000 kr. 

ROAS = 10.000 / 2.000 = 5x
ROAS i % = 10.000 / 2.000 *100 = 500 %.

Det vil altså sige, at for hver 1 krone virksomheden bruger på markedsføring, omsætter den for 5 kr. 

ROAS giver virksomheder et meget klart billede af, hvor effektive deres markedsføringskampagner er. Det hjælper virksomheder med at forstå, hvorvidt det er værd at bruge flere penge på markedsføring, eller om de skal revurdere strategien. Ved at bruge ROAS-metrikken kan virksomheder også sammenligne effektiviteten af forskellige kampagner, så de kan se, hvilken der giver det bedste returnerende resultat.

Hvad er forskellen mellem ROAS og POAS?

Når det kommer til at måle succesen af online reklamekampagner, er der to akronymer, som enhver marketer bør kende: ROAS og POAS. Selvom de begge tjener til at evaluere effektiviteten af reklameudgifter, har de fundamentalt forskellige implikationer for din forretnings økonomi.

ROAS – Return on Advertising Spend, som det ligger i navnet, fortæller os, hvor meget omsætning vi genererer for hver krone, vi bruger på reklame. En høj ROAS indikerer, at vores reklamekampagner genererer en betydelig mængde salg. Men ROAS har en begrænsning: den tager ikke højde for de omkostninger, der er forbundet med at producere eller anskaffe det solgte produkt. Derfor, mens en høj ROAS kan se imponerende ud på papiret, fortæller den ikke hele historien om, hvad der virkelig bliver tilbage i kassen efter alle omkostninger er betalt.

Her kommer POAS – Profit on Advertising Spend ind i billedet. POAS dykker dybere ned og spørger et mere præcist spørgsmål: “Efter at have betalt for reklame og dækket alle mine omkostninger til at sælge produktet, hvor meget profit har jeg så egentlig tjent?” Dette nummer er kritisk, fordi det rent faktisk fortæller dig, om din reklame ikke bare genererer salg, men genererer profitable salg.

Lad os sætte det i perspektiv med et eksempel. Antag at din ROAS-kampagne viser en flot score på 5x, hvilket betyder, at for hver krone brugt, genererer du 5 kroner tilbage i salg. Imponerende, ikke? Men hvis dine produktomkostninger, logistik og andre variable udgifter er høje, kan din POAS fortælle en mere dyster historie. Hvis din POAS beregning kommer ud til 1x eller endda mindre, er det et klart signal om, at selvom din reklame genererer salg, er de måske ikke rentable, når alle udgifter er betalt.

I en tid, hvor marketingbudgetter er under lup og hver investeringskrone skal retfærdiggøres, giver POAS et mere nøjagtigt og nuanceret billede af reklameudgifters rentabilitet. Det er ikke at sige, at ROAS ikke er en værdifuld metrik – den giver hurtige og nemme indikationer af salgseffektivitet, som er vital for at træffe daglige beslutninger. Men for langsigtet strategisk planlægning, er POAS kongen, der kan hjælpe virksomheder med at forstå og forbedre deres reklameinvesteringers sande indflydelse på bundlinjen.

Så næste gang du analyserer din reklameeffektivitet, husk på forskellen mellem ROAS og POAS. Brug ROAS til at optimere og skalere dine kampagner i realtid, men vend dig mod POAS for at sikre, at din virksomhed ikke bare vokser, men også bliver mere profitabel.

FAQ om Return on Advertising Spend (ROAS)

ROAS står for Return On Advertising Spend og er et mål, der bruges til at evaluere effekten af en annoncekampagne. Det giver dig et overblik over, hvor mange penge du får ud af hver krone, du investerer i annoncering.

ROAS beregnes ved at dividere den samlede omsætning, der er genereret af en annoncekampagne, med den samlede investering i annonceringen. Den resulterende procentdel angiver ROAS.

Formel:
ROAS i x= Omsætning / Omkostning

ROAS i % = Omsætning / Omkostning * 100

ROAS giver dig et klart billede af, hvor effektivt dine annonceringsudgifter bliver brugt. Det hjælper dig med at justere dine annonceringsstrategier, så du får mest muligt ud af dine investeringer.

Der er forskellige måder, du kan forbedre ROAS. Det handler om at optimere dine annoncekampagner for målrettet trafik, bruge relevante annoncer, fokusere på løbende optimeringer og udnytte data til at køre testkampagner.

ROI står for Return on Investment og måler, hvor meget du får ud af hver krone, du investerer, sat op imod fortjeneste. ROAS måler, hvor meget du får ud af hver eneste krone, du bruger på annoncering, sat op imod omsætning. Når man arbejder med markedsføring, så er ROAS altså et mere specifikt mål end ROI.

ROAS (Return on Advertising Spend) og POAS (Profit on Advertising Spend) er begge vigtige målepunkter i digital marketing, men de fokuserer på forskellige aspekter af returneringen fra reklameudgifter.

ROAS måler de samlede indtægter genereret per enhed af valuta brugt på reklame. Det er en indtægtsbaseret metrik, der fortæller, hvor mange indtægter din reklame har genereret, men den tager ikke hensyn til nogen af de omkostninger, der er forbundet med at producere eller levere produktet eller tjenesten. ROAS beregnes typisk med følgende formel:

ROAS i x= Omsætning / Omkostning

POAS, på den anden side, ser på den faktiske profit genereret fra reklameudgifterne. Denne metrik trækker omkostningerne ved solgte varer (COGS), driftsomkostninger, og andre udgifter forbundet med de solgte produkter eller tjenester fra de indtægter, der er opnået via reklamen. Dette giver et mere realistisk billede af, hvor meget profit der faktisk er genereret fra reklamekampagnen. POAS beregnes ved at bruge formelen:

POAS i x= Profit / Omkostning

Hvor profit er indtægter minus omkostningerne ved solgte varer og andre variable omkostninger.

Forskellen mellem de to ligger altså i, at ROAS udelukkende måler indtægtsvæksten i forhold til reklameudgifter, mens POAS giver indsigt i den faktiske profitvækst. POAS er derfor en mere omfattende metrik, der kan hjælpe virksomheder med at forstå den reelle økonomiske effektivitet af deres reklameindsatser.

Har din virksomhed brug for sparring?

Læs mere om hvordan jeg kan hjælpe dig, og din virksomhed.
Hvis det har interesse, så tilbyder jeg en uforpligtende snak, om hvordan jeg kan hjælpe dig, med at forbedre din online tilstedeværelse.

En samarbejdspartner du kan have tillid til.