...

Google Consent Mode v2: Alt du behøver at vide

Google Consent Mode v2 repræsenterer en vigtig udvikling for datadrevet markedsføring og databeskyttelse. Med nye indstillinger for brugerdata og personaliseret annoncering, er det essentielt for virksomheder at opdatere deres praksis for at sikre cookie compliance og opbygge kundetillid. Det er vigtigere end nogensinde før, at have styr på brugerens data.
Google Consent Mode v2

Indholdsfortegnelse

Hele verden, men især Danmark og Europa bliver mere og mere fokuseret på privatliv i et forsøg på at undgå overvågning, og derfor er der især fokus på cookies i øjeblikket. Google Consent Mode v2 markerer en ny æra inden for brugersamtykke og datahåndtering, hvilket har stor betydning for både brugere og virksomheder. Dette blogindlæg er designet til at give en klar forståelse af, hvad Google Consent Mode v2 er, og hvordan I kan navigere sikkert i de kommende ændringer. Ved at forstå disse nye retningslinjer kan din virksomhed ikke blot sikre overensstemmelse med lovgivningen, men også udnytte disse ændringer til at opbygge tillid og gennemsigtighed med dine kunder. Det er altså vigtigt, at I har styr på denne del, hvis I ikke skal blive ramt af bøder ved overtrædelse af cookielovgivningen, eller pludselig mangle tracking og konverteringssporing. 

Du kan læse vores start guide overholdelse af Cookies og cookielovgivning her

Hvad er Google Consent Mode v2?

Google Consent Mode v2 er en opdatering af Googles eksisterende værktøj, der tillader hjemmesider at sende brugernes cookie-samtykkevalg til Google-tjenester. Denne opdatering er designet til at styrke brugernes privatliv, samtidig med at virksomheder får mulighed for at tilpasse deres brug af Google-tjenester baseret på disse samtykkeindstillinger. Hvor den oprindelige version af Consent Mode fokuserede på generel dataindsamling og lagring, tilføjer v2 specifikke kontroller for brugerdata og personaliseret annoncering, hvilket er en vigtig udvikling i lyset af skærpede databeskyttelseslove som GDPR.

Forskellen mellem Google Consent Mode i dag og Consent Mode v2

For at forstå ændringen af Google Consent Mode v2, er det nyttigt først at se på, hvordan den nuværende version fungerer. 

I sin nuværende form giver Google Consent Mode virksomheder mulighed for at justere, hvordan Google-tjenester, såsom Google Analytics og Google Ads, indsamler data baseret på brugerens samtykke. Det betyder, at hvis en bruger ikke giver samtykke til cookies, begrænser Google brugen af cookies og identifikatorer tilsvarende. Denne tilgang sikrer, at virksomheder kan overholde databeskyttelseslove og cookieloven, samtidig med at de indsamler værdifulde data, når det er tilladt.

Med introduktionen af Google Consent Mode v2 tilføjes der yderligere lag af kontrol. De nye indstillinger, ‘ad_user_data‘ og ‘ad_personalization‘, tillader mere specifikke samtykkeindstillinger. Dette betyder, at virksomheder kan skræddersy, ikke kun om de indsamler brugerdata, men også hvordan disse data bruges til personliggørelse af annoncer. Denne ændring er afgørende, da den giver en finere grad af kontrol over, hvordan brugerdata håndteres, hvilket er særlig vigtigt i lyset af den skærpede fokus på brugerprivatliv og -samtykke.

Nøglefunktioner i Google Consent Mode v2

Google Consent Mode v2 introducerer to vigtige nye parametre: ad_user_data og ad_personalization. Disse nye indstillinger revolutionerer den måde, hvorpå brugerdata håndteres, især i forhold til annoncering.

ad_user_data:
Denne indstilling styrer, om personlige data kan sendes til Google til brug i annonceringsøjemed. Med ‘ad_user_data’ kan virksomheder sikre, at de kun sender personlige data til Google, når brugeren har givet deres samtykke. Dette er et vigtigt skridt for at sikre, at personlige data kun bruges i overensstemmelse med brugerens præferencer.

ad_personalization:
Denne indstilling styrer brugen af data til personalisering af annoncer, herunder remarketing. Med denne kontrol kan virksomheder tilpasse deres annonceringsstrategier baseret på brugerens samtykke til sporing til markedsføringsformål. Dette er særlig vigtigt i en tid, hvor brugere bliver mere bevidste om, hvordan deres data bruges, og efterspørger større kontrol over deres online oplevelser.

Disse tilføjelser til Google Consent Mode er ikke kun vigtige for brugerprivatliv; de giver også virksomhederne mulighed for at navigere i et komplekst lovgivningsmæssigt landskab, samtidig med at de opretholder effektiv og målrettet markedsføring.

Implementeringsmuligheder: Basic vs Advanced

Når det kommer til implementering af Google Consent Mode v2, er der to hovedtilgange: Basic og Advanced.

Basic Consent Mode V2 Implementering:

I Basic-tilgangen, hvis en bruger giver samtykke til cookies, fungerer websitet som normalt, og alle tags aktiveres for at indsamle fuld data.

Hvis en bruger derimod ikke giver samtykke, indsamles ingen data, og ‘cookieless pings’ sendes ikke.

Denne tilgang er relativt enkel, men begrænser dataindsamlingen betydeligt, når brugere ikke giver samtykke.

Advanced Consent Mode V2 Implementering:

Advanced-tilgangen tilbyder en mere nuanceret tilgang. Selv når brugere ikke giver samtykke til cookies, tillader denne tilgang afsendelse af anonyme ‘cookieless pings’ til Google til modelleringsformål.

Dette gør det muligt for virksomheder at genvinde noget niveau af data for Google Ads og GA4, selv uden brugerens samtykke.

Advanced-tilgangen er ideel for virksomheder, der søger at maksimere deres datadrevne indsigt, samtidig med at de respekterer brugerens privatlivsindstillinger.

Om man ønsker at opsætte Basic eller Advanced implementering afhænger af din virksomheds specifikke behov og tilgangen til databeskyttelse og privatliv. Derudover kommer det også an på hvilket CMP system, som man har valgt til opsætning af cookiebanner, og hvordan dette gøres i praksis. 

Du kan læse mere om opsætningen af Consent Mode v2 i Cookiebot her og mere om opsætningen i Cookieinformation her. Benytter du serverside tagging, som f.eks. Stape.io, så kan du læse mere her.

Hvorfor Google Consent Mode v2 er vigtig for din virksomhed

Overholdelse af databeskyttelseslove som GDPR er ikke kun et juridisk krav (du kan og vil være udsat for bøderisiko!), men også en afgørende del af at opbygge tillid hos dine kunder. Google Consent Mode v2 spiller en central rolle i denne sammenhæng. Ved at implementere de nye indstillinger sikrer virksomheder, at de respekterer brugernes privatlivsindstillinger og samtidig opretholder deres evne til at indsamle værdifulde data. Dette er særligt vigtigt, da det giver virksomheder mulighed for at fortsætte med at drive datadrevet markedsføring og analyse på en ansvarlig måde.

For virksomheder, der opererer i, eller målretter mod kunder i, det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), er overgangen til Google Consent Mode v2 ikke bare en god praksis, men vil snart blive en nødvendighed for at overholde de nye krav i Digital Markets Act (DMA). Uden denne implementering vil virksomheder ikke kunne indsamle data om nye EØS-brugere efter marts 2024, hvilket kan have betydelige konsekvenser for deres online markedsføringsstrategier og reklameeffektivitet.

Fordele ved at bruge Google Consent Mode v2

Implementering af Google Consent Mode v2 giver flere fordele:

 • Forbedret Bruger Tillid: Ved at respektere brugerens privatlivsindstillinger, opbygger virksomheder tillid og gennemsigtighed med deres kunder.
 • Datadrevne Beslutninger: Selv når brugere ikke giver samtykke, tillader avancerede implementeringsmuligheder virksomheder at bruge modelleringsdata til at træffe informerede beslutninger.
 • Annonceeffektivitet: Ved at respektere brugernes privatliv, og samtidig bruge de data, der er tilgængelige, kan virksomheder tilpasse og optimere deres annonceringsstrategier for større effektivitet.
 • Compliance: At være i overensstemmelse med GDPR og kommende DMA-krav er afgørende for lovligheden og bæredygtigheden af enhver virksomhed, der opererer online.

Vigtige deadlines og compliance krav

Det er afgørende for virksomheder at være opmærksomme på de vigtige deadlines i forbindelse med implementeringen af Google Consent Mode v2. Den mest kritiske deadline er marts 2024, hvor nye krav fra DMA træder i kraft. Efter denne dato skal virksomheder, der bruger Google-tjenester til brugere i EØS, have implementeret Consent Mode v2 for at sikre compliance og fortsat effektiv dataindsamling og -anvendelse.

Praktiske tips til implementering

At implementere Google Consent Mode v2 kan virke som en stor opgave, men med de rette trin og forberedelse kan processen gøres mere overskuelig. Her er nogle praktiske tips til at komme i gang:

 1. Vælg en Certificeret Consent Management Platform (CMP):
  For at sikre en problemfri integration med Google Consent Mode v2, er det vigtigt at vælge en CMP, der er certificeret af Google. Dette sikrer, at samtykkevalgene kommunikeres korrekt til Google og opfylder de nødvendige juridiske krav.Her plejer jeg at anvende Cookiebot eller Cookieinformation.
 2. Opdater dit Cookie Banner:
  Dit cookie banner skal klart formidle brugernes valgmuligheder og sikre, at samtykke indsamles i overensstemmelse med GDPR og DMA. Banneret skal integreres med din CMP for at sende korrekte samtykkesignaler til Google. Hvis du blot får banner, men ikke integrerer det (stopper cookies), så er det bare til pynt. Tro mig, det sker oftere end du tro.
 3. Test implementeringen:
  Før du går live, er det afgørende at teste og validere, at samtykkesignaler korrekt sendes og modtages af Google. Dette sikrer, at dataindsamling og annoncering fungerer som forventet under forskellige samtykkescenarier.
  Her kan du eventuelt bruge cookiebot. De kan lave en gratis test/audit af dit site, for at se om du er compliant.
 4. Informer relevante stakeholders i din virksomhed:
  Sørg for, at din virksomhed er oplyst og informeret om Google Consent Mode v2 og dets betydning. Dette omfatter tekniske teams, der implementerer ændringerne, samt marketing- og compliance-teams, der skal forstå konsekvenserne af disse ændringer.
 5. Sørg for at holde dig opdateret:
  Love og teknologier ændrer sig konstant. Hold dig opdateret med de seneste ændringer i databeskyttelsesloven og Googles retningslinjer for at sikre, at din virksomhed forbliver compliant.

Google Consent Mode v2 er mere end blot en teknisk opdatering; det er en nødvendig udvikling i en tid, hvor databeskyttelse og brugerprivatliv er blevet altafgørende. Ved at forberede din virksomhed nu og sikre overholdelse af de nye krav, kan du ikke blot undgå juridiske konsekvenser, men også opbygge større tillid hos dine kunder.

Husk, at implementeringen af Google Consent Mode v2 ikke bare er en engangsopgave, men en løbende proces, der kræver opmærksomhed og tilpasning, efterhånden som der tilføjes nye cookies, eller når lovgivningen og teknologien udvikler sig. Ved at tage proaktive skridt nu, sikrer du, at din virksomhed er godt forberedt på fremtidens digitale markedsføringslandskab.

Du kan læse mere om Google Consent Mode v2, på Googles support sider her.

Hvad er Google Consent Mode v2?

Google Consent Mode v2 er en opdatering til Googles eksisterende Consent Mode, der giver websites mulighed for at tilpasse brugen af Google-tjenester baseret på brugernes samtykke. Denne nye version introducerer yderligere indstillinger for brugerdata og annoncetilpasning, hvilket styrker overholdelsen af databeskyttelseslove og giver brugere større kontrol over deres personlige oplysninger.

Hvordan adskiller Google Consent Mode v2 sig fra den tidligere version?

Google Consent Mode v2 tilføjer to nye indstillinger: ‘ad_user_data’ og ‘ad_personalization’, som giver mere specifik kontrol over, hvordan brugerdata håndteres og anvendes til personaliserede reklamer. Disse ændringer er et direkte svar på skærpede databeskyttelseslove og en stigende efterspørgsel efter mere gennemsigtighed og kontrol over persondata.

Er det obligatorisk at implementere Google Consent Mode v2?

For virksomheder, der ønsker at overholde GDPR og andre databeskyttelseslove, bliver det i stigende grad vigtigt at implementere Google Consent Mode v2, især med de kommende krav i Digital Markets Act (DMA). Efter marts 2024 vil det være nødvendigt for at indsamle data om nye brugere i det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) via Google-tjenester.


Hvordan påvirker Google Consent Mode v2 min online markedsføringsstrategi?

Implementering af Google Consent Mode v2 kan påvirke, hvordan du indsamler og bruger data til markedsføringsformål. Med de nye indstillinger kan du tilpasse din strategi til kun at bruge personlige data og tilpasse annoncer, når brugeren har givet samtykke, hvilket sikrer compliance samtidig med at effektiviteten af din markedsføring opretholdes.

Hvordan kan jeg forberede min virksomhed på overgangen til Google Consent Mode v2?

Start med at evaluere din nuværende brug af Google-tjenester og forstå, hvordan Consent Mode v2 vil påvirke din dataindsamling og annonceringspraksis. Opdater dit samtykkebanner og cookiepolitik, vælg en certificeret Consent Management Platform (CMP), og planlæg implementeringen grundigt. Det er også vigtigt at holde sig opdateret om ændringer i databeskyttelseslove og Googles retningslinjer.

Relaterede indlæg

Spændende indlæg fra andre kategorier

Har din virksomhed brug for sparring?

Læs mere om hvordan jeg kan hjælpe dig, og din virksomhed.
Hvis det har interesse, så tilbyder jeg en uforpligtende snak, om hvordan jeg kan hjælpe dig, med at forbedre din online tilstedeværelse.

En samarbejdspartner du kan have tillid til.